Young Jae

กลายเป็นประเด็นร้อนอย่างมากเมื่อวานนี้ ในช่วงการแสดงคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ EYE ON YOU ของ GOT7 ยองแจ (Young Jae) สมาชิกในวง ถูกแฟนคลับรายหนึ่งขว้างของขึ้นมา และโดนเข้าที่ใบหน้าขณะแสดงคอนเสิร์ต Pls DO NOT attack the members with ANYTHING!!!! yesterday was cell phone to Marks knee, today even worse!! I don’t need cr....

Read More →