KOREAN LANGUAGE :: สนทนาภาษาเกาหลี

หลังจากที่ได้เรียนรู้ พยัญชนะ และ สระ ในภาษาเกาหลี กันไปแล้ว ลำดับต่อมา ที่ผู้เรียนภาษาเกาหลีจะต้องทราบ นั่นก็คือ การสร้างคำ นั่นเองค่ะ ซึ่งวิธีการสร้างคำในภาษาเกาหลีนั้น ก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะ นั่นก็คือเริ่มจาก พยัญชนะ สระ และตามด้วย ตัวสะกด โดยมีหลักเกณฑ์ในการเขียน ดังนี้ 1) สระ ㅏ,ㅑ,ㅓ,ㅕ,ㅣ,ㅐ,ㅒ,ㅔ,ㅖ อยู่ด้านขวาของพยัญชนะเสมอ เช่น 가, 야, 서, 이, 내, 얘, 네, 예 2) สระ ㅗ, ㅛ, ㅜ,...

Read More →

ก่อนที่จะเริ่มศึกษา ภาษาเกาหลี นั้น สิ่งแรกที่จำเป็นต้องเรียนรู้ และจดจำให้แม่นยำ ก็คือ พยัญชนะ และ สระนั่นเอง โดย อักษรภาษาเกาหลี หรือ ฮันกึล (한글) พระเจ้าเซจง เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย พยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว, พยัญชนะซ้อน 5 ตัว, สระเดี่ยว 10 ตัว และ สระประสม 11 ตัว ดังนี้ พยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว ได้แก่ ㄱ...

Read More →