ประกาศเลื่อนการจัดงาน LEE JAE JIN X KWAK DONG YEON [BROMANCE SHOW] FAN MEETING IN BANGKOK 2019

บริษัท อะชิ แอคทิเวชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา ทางผู้จัดงานขออภัยเป็นอย่างสูงที่ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบว่างาน อีแจจิน x กวักดงยอน ‘โบรแมนซ์ โชว์’ แฟน มีตติ้ง อิน แบงคอก 2019 (LEE JAE JIN X KWAK DONG YEON [BROMANCE SHOW] FAN MEETING IN BANGKOK 2019) ได้มีการเลื่อนจัดงาน โดยทางผู้จัดจะดำเนินการปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับท่านใดที่ซื้อบัตรเข้างานแล้ว มีความประสงค์จะขอรับเงินคืนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ https://ticket.achi.co.th/index_jjxdy.html แล้วกดแจ้งสิทธิ์ “ขอรับเงินคืน” โดยระบุ Order Number หรือ เลขคำสั่งซื้อ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการขอคืนบัตรได้ที่

ทางผู้จัดงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

 

ANNOUNCE POSTPONED “LEE JAE JIN X KWAK DONG YEON [BROMANCE SHOW] FAN MEETING IN BANGKOK 2019”

A Chi Activation Co., Ltd. would like to thank all of you for your support. We are very sorry to tell you that “LEE JAE JIN X KWAK DONG YEON [BROMANCE SHOW] FAN MEETING IN BANGKOK 2019” It was postponed the event indefinitely. We’ll close sell ticket from today.

For Anyone who has purchased the ticket wish to request a refund can access at https://ticket.achi.co.th/index_jjxdy.html and click to report permission “Request a refund” by specifying the order number or order number. For the team to continue For more information for ticket refund

We apologise for any inconvenience and thank you for your understanding. For your information and apologise for this opportunity.

 

 

————————————–

ที่มา : KOREASARANG.COM – http://www.koreasarang.com

Like this Article? Share it!