ภาษาเกาหลี บทที่ 9 :: ไวยากรณ์ 와 / 과 / 하고

Published On September 19, 2016 | By admin | KOREAN LANGUAGE :: สนทนาภาษาเกาหลี

สำหรับผู้ที่ศึกษาภาษาเกาหลีมาบ้างแล้ว คงจะเคยเห็นไวยากรณ์ตัวนี้ผ่านตากันมาอย่างแน่นอน กับ 와 / 과 ซึ่งทั้ง 2 คำนี้ มีความหมายเหมือนกัน แปลว่า “และ (and)” ซึ่งคำที่อยู่ด้านหน้า จะต้องเป็นคำนามเท่านั้น โดยมีวิธีการใช้งานแตกต่างกันดังนี้

  • 와 ใช้เมื่อคำข้างหน้า มีตัวสะกด
  • 과 ใช้เมื่อคำข้างหน้า ไม่มีตัวสะกด

바나나 + 포도
-> 바나나와 포도 

꽃 + 나비
-> 꽃과 나비

ตัวอย่างเช่น

밥과 반찬을 먹어요.
บับกวา บันชานึล มอกอโย
ฉันกินข้าวและก็เครื่องเคียง

치마와 바지를 샀어요.
ชิมาวา บาจีรึล ซัสซอโย
(ฉัน) ซื้อกระโปรงและก็กางเกง

 

นอกเหนือจากคำว่า 와 / 과 ยังมีอีกคำที่แปลได้ความหมายคล้ายกัน นั่นก็คือ 하고 ซึ่งคำนี้ ส่วนใหญ่จะถูกใช้ใน ภาษาพูด เสียมากกว่า แต่ถ้าจะใช้ 와 / 과 ก็ไม่ผิดเช่นกัน เช่น 학교 친구와 갔어요? สามารถเขียนได้อีกรูปแบบคือ 학교 친구하고 갔어요? ซึ่งทั้ง 2 ประโยคนี้ สามารถใช้แทนกันได้

 

 

—————————————–
ที่มา : KOREASARANG.COM – http://www.koreasarang.com

Like this Article? Share it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *