ภาษาเกาหลี บทที่ 8 :: ไวยากรณ์ 도

Published On September 8, 2016 | By admin | KOREAN LANGUAGE :: สนทนาภาษาเกาหลี

สำหรับไวยากรณ์ 도 นั้น ถ้าหากตามหลังคำๆ ใด จะแปลว่า “ด้วย” หรือ “เช่นกัน” ซึ่งนอกจากจะตามหลังคำนามแล้ว 도 ยังสามารถตามหลัง 에게도 และ 과도 ได้อีกด้วย ซึ่งมีความหมายแปลว่า “ด้วย” เหมือนกัน สามารถใช้ตามหลังคำที่มีตัวสะกด หรือไม่มีตัวสะกดก็ได้ ซึ่งจะใช้เชื่อมต่อประโยคที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

책이 있습니다. + 노트가 있습니다.
-> 책이 있습니다. 노트도 있습니다.

사과를 먹습니다. + 수박을 먹습니다.
-> 사과를 먹습니다. 수박도 먹습니다.

ตัวอย่างเช่น

선생님을 만납니다. 친구도 만습니다.
ซอน เซง นี มึล มัน นัม นีดะ ชิน กู โด มัน ซึม นี ดะ
ฉันพบครู และก็พบเพื่อนด้วยเช่นกัน

영화가 재미있습니다. 소설책도 재미있습니다.
ยอง ฮวา กา เจ มี อิด ซึม นี ดะ โซ ซอล เชก โต เจ มี อิด ซึม นี ดะ
ภาพยนตร์สนุก นิยายก็สนุกเช่นกัน

 

 

—————————————–
ที่มา : KOREASARANG.COM – http://www.koreasarang.com

Like this Article? Share it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *