ภาษาเกาหลี บทที่ 5 :: ไวยากรณ์ 이/가

Published On September 5, 2016 | By admin | KOREAN LANGUAGE :: สนทนาภาษาเกาหลี

สำหรับคำว่า 이/가 นั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า เมื่อมี 이/가 ต่อท้ายคำใด แสดงว่าคำๆ นั้น เป็นประธานของประโยค ซึ่ง 이/가 ไม่มีความหมายในตัว เป็นการชี้ให้เห็นว่า คำๆ นั้น เป็นประธานของประโยคเท่านั้น และสามารถใช้ได้กับทุกประโยค ไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ หรือประโยคคำถาม ซึ่งวิธีการใช้ 이/가 มีข้อจดจำ ดังนี้

이 ใช้กับคำที่มีตัวสะกด
가 ใช้กับคำที่ไม่มีตัวสะกด

ตัวอย่างเช่น

시계 비싸요. ชิ เก กา บี ซา โย (นาฬิกาแพง)
구두 여뻐요. คู ดู กา เย ปอ โย (รองเท้าสวยมั๊ย)
연필 있어요. ยอน พี รี อิด ซอ โย (มีปากกา)
안경 없어요. อัน คยอ งี ออบ ซอ โย (ไม่มีแว่นตา)

ข้อควรจำ

เมื่อคำว่า 이/가 ต่อท้ายคำว่า 나 (ฉัน แบบกันเอง), 너 (เธอ), 저 (ฉัน แบบสุภาพ) และ 누구 (ใคร) คำเหล่านี้ จะเปลี่ยนรูปเป็น

나+가 -> 내가
너+가 -> 네가 หรือ 니가
저+가 -> 제가
누구 + 가 -> 누가

 

—————————————–
ที่มา : KOREASARANG.COM – http://www.koreasarang.com

Like this Article? Share it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *