ภาษาเกาหลี บทที่ 3 :: หลักการอ่าน และการออกเสียง

Published On September 3, 2016 | By admin | KOREAN LANGUAGE :: สนทนาภาษาเกาหลี

การอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี ถือว่า เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกัน และจำเป็นต้องฝึกอ่านให้คล่อง เนื่องจากการอ่านออกเสียงภาษาเกาหลีนั้น จะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับบริบทเป็นสำคัญ ซึ่งกฏการอ่านออกเสียง ในภาษาเกาหลี มีอยู่ไม่กี่ข้อค่ะ ถ้าหากจดจำได้ ก็จะช่วยทำให้เราอ่านภาษาเกาหลีได้ง่ายขึ้น

การอ่านออกเสียงตัวสะกด

แม้ว่าภาษาเกาหลี จะมีพยัญชนะหลายตัว และออกเสียงที่แตกต่างกัน แต่เมื่อมาเป็นตัวสะกดแล้ว จะอ่านออกเสียงได้แค่ 7 เสียงเท่านั้น ดังนี้

1) พยัญชนะ ㄱ ㄲ ㅋ ㄳ จะออกเสียงเป็น แม่กก เช่น

닥 อ่านว่า /ดัก/
밖 อ่านว่า /พัก,บัก/
엌 อ่านว่า /ออก/
넋 อ่านว่า /นอก/

2) พยัญชนะ ㅇ จะออกเสียงเป็น แม่กง เช่น 성 อ่านว่า /ซอง/

3) พยัญชนะ ㄴ ㄵ ㄶ จะออกเสียงเป็น แม่กน เช่น

한 อ่านว่า /ฮัน/
앉 อ่านว่า /อัน/
않 อ่านว่า /อัน/

4) พยัญชนะ ㅁ ㄻ จะออกเสียงเป็น แม่กม เช่น

남 อ่านว่า /นัม/
앎 อ่านว่า /อัม/

5) พยัญชนะ ㄷ ㅅ ㅆ ㅈ ㅉ ㅊ ㅌ ㅎ จะออกเสียงเป็น แม่กด เช่น

곧 อ่านว่า /กด/
웃 อ่านว่า /อุด/
있 อ่านว่า /อิด/
잊 อ่านว่า /อิด/
꽃 อ่านว่า /กด/
같 อ่านว่า /คัด/
촣 อ่านว่า /ชด/

6) พยัญชนะ ㅂ ㅍ ㅄ ㄿ จะออกเสียงเป็น แม่กบ เช่น

밥 อ่านว่า /บับ/
앞 อ่านว่า /อับ/
없 อ่านว่า /ออบ/
맖 อ่านว่า /มับ/

7) พยัญชนะ ㄹ ㄽ ㄾ ㅀ จะออกเสียงเป็น แม่กล เช่น 발 อ่านว่า /บัล/

 

การโยงเสียง

สำหรับเรื่องการอ่านออกเสียงแบบโยงเสียง  ถือว่า เป็นเรื่องที่สำคัญมากในภาษาเกาหลีค่ะ และจำเป็นต้องฝึกให้คล่องเพื่อไม่ให้ออกเสียงเพี้ยน โดยการโยงเสียง มีทั้งหมด 3 แบบด้วยกัน นั่นก็คือ

1) พยางค์ที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดเดี่ยว และพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไป เป็นตัว ㅇ (อีอึง) ให้โยงเสียงตัวสะกดเข้าไปแทนที่ตัว ㅇ (อีอึง) แทน ตัวอย่างเช่น

한국어 อ่านว่า 한-구-거 /ฮัน กู กอ/
윤아 อ่านว่า 유-나 /ยู นา/
먹을 อ่านว่า 머-을 /มอ กึล/

ข้อสังเกต สำหรับการโยงเสียงแบบนี้ก็คือ ตัวสะกดในพยัญชนะตัวแรก จะกลายเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไป ซึ่งแทนที่ตัว ㅇ (อีอึง) นั่นเองค่ะ

2) พยางค์ที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดประสม และพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไป เป็นตัว ㅇ (อีอึง) ให้โยงเสียงตัวสะกดตัวที่ 2 แทนที่ㅇ (อีอึง) ตัวอย่างเช่น

있어요 อ่านว่า 잇-서-요 /อิด ซอ โย/
없어요 อ่านว่า 업-서-요 /ออบ ซอ โย/
앉아요 อ่านว่า 안-자-요 /อัน จา โย/

3) พยางค์ที่ลงท้ายด้วยตัวสะกด ㅎ และตามหลังด้วยพยัญชนะต้น ㅇ (อีอึง) ให้ตัด ㅎ ทิ้ง เสมือนว่า ไม่ได้ออกเสียง ตัวอย่างเช่น

좋아 อ่านว่า 조-아 /โช อา/
싫어요 อ่านว่า 시-러-요 /ชิ รอ โย/

ข้อควรจำ

ตัว ㅎ เมื่อเป็นตัวสะกดแล้ว ไม่จำเป็นต้องไม่ออกเสียงเสมอไป ขึ้นอยู่กับบริบทด้วย ดังนี้

1) พยางค์ที่ลงท้ายด้วยตัวสะกด ㅎ และตามหลังด้วยพยัญชนะต้น ㄱ, ㄷ, ㅅ, ㅂ, ㅈ พยัญชนะต้นเหล่านี้ จะออกเสียงเป็นเสียงหนักทันที ดังนี้

ㅎ + ㄱ = ㅋ
ㅎ + ㄷ หรือ ㅅ = ㅌ
ㅎ + ㅂ = ㅍ
ㅎ + ㅈ = ㅊ

ตัวอย่างเช่น

좋고 อ่านว่า 조-코 /โช โก/
좋다 อ่านว่า 조-타 /โช ถะ/
잡히다 อ่านว่า 자-피-다 /จา พี ดะ/
좋지 อ่านว่า 조 치 /โจ ชิ/

2) เมื่อตัวสะกด ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ อยู่ก่อนหน้าพยัญชนะต้น ㅎ จะสามารถอ่านออกเสียงได้ 2 แบบ นั่นก็คือ อ่านโดยการโยงเสียง ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ มาแทนที่ หรืออ่านแบบปกติ ตัวอย่างเช่น

전화 อ่านว่า 전화 /ชอน ฮวา/ หรือ 저놔 /ชอน นวา/ ก็ได้
일하다 อ่านว่า 일하다 /อิล ฮา ดะ/ หรือ 이라다 /อี ลา ดะ/ ก็ได้

 

การออกเสียงขึ้นจมูก (เสียงนาสิก)

สำหรับการออกเสียงสำหรับ พยัญชนะนาสิกนั้น มีหลักการจำง่ายๆ ดังนี้

kkkkk1

ตัวอย่างเช่น

앞문 อ่านว่า 암만 /อัม-มุน/
낱말 อ่านว่า 난말 /นัน-มัล/
국물 อ่านว่า 궁물 /กุง-มุล/
막내 อ่านว่า 망내 /มัง-เน/

 

การลงเสียงหนัก

ถ้าหากเจอคำหรือพยางค์ ที่มีการลงท้ายตัวสะกด ㅂ, ㄷ, ㄱ และตามด้วยพยัญชนะต้น ㅂ, ㄷ, ㅈ, ㅅ, ㄱ ในรูปแบบนี้ พยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไป ให้ลงเสียงหนัก

kkkkk2

ตัวอย่างเช่น

잡비 อ่านว่า 잡삐 /จับ-ปี/
법대 อ่านว่า 법때 /บอบ-เต/
답장 อ่านว่า 답짱 /ดับ-จัง/
학생 อ่านว่า 학쌩 /ฮัก-เซง/
입국 อ่านว่า 입꾹 /อิบ กุก/

หลักเกณฑ์คือ อ่านออกเสียงคล้ายเดิม แต่ลงน้ำหนักเสียงให้หนักขึ้น

 

การออกเสียงตัว ㅎ (ฮีอึง)

สำหรับตัว ㅎ (ฮีอึง) นั้น เมื่อเป็นตัวสะกด หรือพยัญชนะต้น อาจจะอ่านออกเสียง หรือไม่ออกเสียงก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริบทของคำ ให้จำดังนี้

kkkkk3

ตัวอย่างเช่น

입학 อ่านว่า 입팍 /อิบ-พัก/
맏형 อ่านว่า 맏텅 /มัด-ทอง/
그렇지 อ่านว่า 그러치 /คือ-รอ-ชิ/
빨갛게 อ่านว่า 빨가케 /ปัล-กา-เค/

 

การกลมกลืนเสียง

สำหรับการกลมกลืนเสียง นับว่าเป็นกฏการออกเสียงที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง และถูกใช้กันบ่อยในภาษาเกาหลี โดยมีหลักการจำ ดังนี้

kkkkk4

ตัวอย่างเช่น

심리 อ่านว่า 심니 /ชิม-นี/
생산량 อ่านว่า 생산냥 /เซง-ซัน-นยัง/
신라 อ่านว่า 살라 /ชิล-ลา/ หรือ 신나 /ชิน-นา/
섭리 อ่านว่า 섬니 /ซอม-นี/

 

 

—————————————–
ที่มา : KOREASARANG.COM – http://www.koreasarang.com

Like this Article? Share it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *