ภาษาเกาหลี บทที่ 2 :: การสร้างคำ และวิธีการเขียนภาษาเกาหลี

Published On September 2, 2016 | By admin | KOREAN LANGUAGE :: สนทนาภาษาเกาหลี

167

หลังจากที่ได้เรียนรู้ พยัญชนะ และ สระ ในภาษาเกาหลี กันไปแล้ว ลำดับต่อมา ที่ผู้เรียนภาษาเกาหลีจะต้องทราบ นั่นก็คือ การสร้างคำ นั่นเองค่ะ ซึ่งวิธีการสร้างคำในภาษาเกาหลีนั้น ก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะ นั่นก็คือเริ่มจาก พยัญชนะ สระ และตามด้วย ตัวสะกด โดยมีหลักเกณฑ์ในการเขียน ดังนี้

1) สระ ㅏ,ㅑ,ㅓ,ㅕ,ㅣ,ㅐ,ㅒ,ㅔ,ㅖ อยู่ด้านขวาของพยัญชนะเสมอ เช่น 가, 야, 서, 이, 내, 얘, 네, 예

2) สระ ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ อยู่ด้านล่างของพยัญชนะ เช่น 고, 요, 수, 휴, 그

3) สระรูปประสม เช่น  ㅘ, ㅙ, ㅚ, ㅝ, ㅞ, ㅟ, ㅢ ให้เขียนพยัญชนะก่อน ตามด้วยสระด้านซ้าย และด้านขวา เช่น ต้องการจะเขียนคำว่า 와 ให้เขียนตัว ㅇ ก่อน จากนั้น ตามด้วยสระ ㅗ และสระ ㅏ จะได้เป็น 와

4) ถ้าหากมีตัวสะกดเพิ่มเข้ามา ให้ยึดตามหลัก พยัญชนะ สระ และตามด้วยตัวสะกด ปิดท้ายเสมอ โดยตัวสะกด จะอยู่ด้านล่างของพยัญชนะ และสระค่ะ

ข้อควรจำ

สำหรับหลักการเขียนภาษาเกาหลี มีง่ายๆ ค่ะ ให้เขียนจากบน ลงล่าง และเขียนจากซ้าย ไปขวา เสมอ ดังนี้

k1

และวิธีการที่จะทำให้เขียนภาษาเกาหลีได้คล่อง ก็คือ การฝึกเขียนบ่อยๆ นั่นเอง มีเวลาว่าง อย่าลืมไปฝึกเขียนกันนะคะ

 

 

—————————————–
ที่มา : KOREASARANG.COM – http://www.koreasarang.com

Like this Article? Share it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *