ภาษาเกาหลี บทที่ 1 :: รู้จักกับ พยัญชนะ และ สระ

Published On September 1, 2016 | By admin | KOREAN LANGUAGE :: สนทนาภาษาเกาหลี

165

ก่อนที่จะเริ่มศึกษา ภาษาเกาหลี นั้น สิ่งแรกที่จำเป็นต้องเรียนรู้ และจดจำให้แม่นยำ ก็คือ พยัญชนะ และ สระนั่นเอง โดย อักษรภาษาเกาหลี หรือ ฮันกึล (한글) พระเจ้าเซจง เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย พยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว, พยัญชนะซ้อน 5 ตัว, สระเดี่ยว 10 ตัว และ สระประสม 11 ตัว ดังนี้

พยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว ได้แก่

ㄱ อ่านว่า กี ยอก ตรงกับอักษร ก หรือ ค ในภาษาไทย

ㄴ อ่านว่า นี อึน ตรงกับอักษร น ในภาษาไทย

ㄷ อ่านว่า ดี กึด ตรงกับอักษร ด หรือ ท ในภาษาไทย

ㄹ อ่านว่า /รี อึล/ ตรงกับอักษร ร ในภาษาไทย

ㅁ อ่านว่า /มี อึม/ ตรงกับอักษร ม ในภาษาไทย

ㅂ อ่านว่า /บี อึบ/ ตรงกับอักษร บ หรือ พ  ในภาษาไทย

ㅅ อ่านว่า /ชี อด/ ตรงกับอักษร ซ หรือ ช ในภาษาไทย

ㅇ อ่านว่า /อึ อึง/ ตรงกับอักษร ง ในภาษาไทย หรือไม่ออกเสียง

ㅈ อ่านว่า /ชี อึด/ ตรงกับอักษร จ หรือ ช ในภาษาไทย

ㅊ อ่านว่า /ชิ อึด/ ตรงกับอักษร ช (ออกเสียงหนัก) ในภาษาไทย

ㅋ อ่านว่า /คิ อึด/ ตรงกับอักษร ค (ออกเสียงหนัก) ในภาษาไทย

ㅌ อ่านว่า /ทิ อึด/ ตรงกับอักษร ท (ออกเสียงหนัก) ในภาษาไทย

ㅍ อ่านว่า /พิ อึบ/ ตรงกับอักษร พ (ออกเสียงหนัก) ในภาษาไทย

ㅎ อ่านว่า /ฮี อึง/ ตรงกับอักษร ฮ ในภาษาไทย

พยัญชนะซ้อน 5 ตัว ได้แก่

ㄲ อ่านว่า /ซัง กี ยอก/ ตรงกับอักษร ก (ออกเสียงหนัก) ในภาษาไทย

ㄸ อ่านว่า /ซัง ดี กึด/ ตรงกับอักษร ต ในภาษาไทย

ㅃ อ่านว่า /ซัง บี อึบ/ ตรงกับอักษร ป ในภาษาไทย

ㅆ อ่านว่า /ซัง ชี อด/ ตรงกับอักษร ซ (ออกเสียงหนัก) ในภาษาไทย

ㅉ อ่านว่า /ซัง ชี อึด/ ตรงกับอักษร จ (ออกเสียงหนัก) ในภาษาไทย

สระเดี่ยว 10 ตัว ได้แก่

ㅏ อ่านว่า อา, อะ

ㅑ อ่านว่า ยา

ㅓ อ่านว่า เอาะ, ออ

ㅕ อ่านว่า ยอ

ㅗ อ่านว่า โอะ, โอ

ㅛ อ่านว่า โย

ㅜ อ่านว่า อุ, อู

ㅠ อ่านว่า ยู

ㅡ อ่านว่า อึ, อือ

ㅣอ่านว่า อิ, อี

สระประสม 11 ตัว ได้แก่

ㅐ อ่านว่า แอ (แต่เวลาออกเสียงจริงๆ จะอ่านว่า เอ)

ㅒ อ่านว่า แย (แต่เวลาออกเสียงจริงๆ จะอ่านว่า เย)

ㅔ อ่านว่า เอ

ㅖ อ่านว่า เย

ㅘ อ่านว่า วา

ㅙ อ่านว่า แว (แต่เวลาออกเสียงจริงๆ จะอ่านว่า เว)

ㅚ อ่านว่า เว

ㅝ อ่านว่า วอ

ㅞ อ่านว่า เว

ㅟ อ่านว่า วี

ㅢ อ่านว่า อึย, อี, หรือ เอ (ขึ้นอยู่กับคำๆ นั้น)

 

ข้อควรจำ

  • แม้ว่า พยัญชนะเดี่ยว 14 ตัวอักษรข้างต้นนั้น จะมีบางตัวที่การออกเสียงคล้ายกันในภาษาไทย แต่สำหรับภาษาเกาหลีแล้ว การลงน้ำหนักเสียงที่ต่างกัน จะได้ความหมายของคำที่ต่างกันค่ะ ยกตัวอย่างเช่น ตัว ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ จะสามารถออกเสียงได้ 2 แบบ ถ้าหากคำๆ นั้น มีอักษรแบบเดียวกันติดกัน 2 คำ เช่นคำว่า 가게 ที่แปลว่า ร้านค้า เราจะไม่ออกเสียงว่า /กา-เก/ แต่เราจะออกเสียงว่า /คา-เก/  แทน
  • อักษร ㅅ (ชี อด) แม้ว่ารูปแบบการออกเสียงจริงๆ จะเป็น ซ โซ่ แต่เมื่อมีการประสมเข้ากับ สระอี หรือ สระเสียงเสียง ย ได้แก่ ㅑ, ㅕ, ㅛ หรือ ㅠ  จะออกเสียงเป็น ช ช้าง ทันที ยกตัวอย่างเช่น 식 จะออกเสียงเป็น /ชิก/ ไม่ใช่ /ซิก/ หรือ 쇼 ออกเสียงเป็น /โช/ ไม่ใช่ /ซโย/ เป็นต้น ซึ่งจุดนี้ เคยเห็นหลายท่านออกเสียงผิดมาแล้ว อย่างเช่น ชื่อของ 시원 สมาขิกวง Super Junior ที่จริงๆ แล้ว ต้องออกเสียงว่า /ชี-วอน/ ไม่ใช่ /ซี-วอน/ นะคะ
  • เสียงสระในภาษาเกาหลี ไม่มีการแบ่งเสียงสั้น หรือเสียงยาว ขึ้นอยู่กับการพูดของคนนั้นๆ
  • รูปสระภาษาเกาหลีบางคำ เช่น ㅐ แม้จะเขียนอยู่ในรูปสระแอ แต่การอ่านออกเสียงจริงๆ จะออกเสียงเป็น สระเอ แทน ซึ่งหลายๆ ท่าน อาจจะเกิดคำถามว่า แล้วแบบนี้ เราจะทราบได้อย่างไรว่า คำที่พูดออกมานั้น ใช้สระเอ หรือสระแอ คำตอบก็คือ จะต้องจดจำคำศัพท์เอาเองนะคะ ยิ่งท่องจำเยอะ หรือใช้บ่อยๆ จะสามารถจดจำได้เองค่ะ

 

สำหรับภาษาเกาหลีในบทแรกนั้น อาจจะยังไม่มีอะไรมาก นอกจากการท่อง พยัญชนะ กับ สระ ในภาษาเกาหลี ให้คล่องเสียก่อน ส่วนในบทถัดๆ ไป จะเป็นอะไรนั้น ต้องติดตามนะคะ

 

 

—————————————–
ที่มา : KOREASARANG.COM – http://www.koreasarang.com

Like this Article? Share it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *